全国服务热线: 0668-259863705

上一张 下一张

联系我们

全国服务热线:
National Service
Hotline:

0668-259863705

  • 手机:17790500899
  • 电话:0668-259863705
  • 邮箱:admin@xuanjingsi.com
  • 地址:香港特别行政区香港市香港区路然大楼91号

科普知识

当前位置: 首页 > 科普知识

太阳城官网-永遇乐 京口北固亭怀古教学设计,《永遇乐·京口北固亭怀古》优秀教

发布时间:2023-11-06 11:51:01 点击量:
本文摘要:辛弃疾的<永遇乐;京口北固亭怀古>全文注音永遇乐·京口北固亭怀古 (yǒng yù yuè · jīng kǒu běi gù tíng huái gǔ )辛弃疾(xīn qì jí )千古江山(qiān gǔ jiāng shān ),英雄无觅(yīng xióng wú mì ),孙仲谋处(sūn zhòng móu chù )。

辛弃疾的<永遇乐;京口北固亭怀古>全文注音永遇乐·京口北固亭怀古 (yǒng yù yuè · jīng kǒu běi gù tíng huái gǔ )辛弃疾(xīn qì jí )千古江山(qiān gǔ jiāng shān ),英雄无觅(yīng xióng wú mì ),孙仲谋处(sūn zhòng móu chù )。舞榭歌台(wǔ xiè gē tái ),风流总被(fēng liú zǒng bèi ),雨打风吹去(yǔ dǎ fēng chuī qù )。斜阳草树(xié yáng cǎo shù ),奇怪巷陌(xún cháng xiàng mò ),人道寄奴曾寄居(rén dào jì nú céng zhù )。

想当年(xiǎng dāng nián),金戈铁马(jīn gē tiě mǎ),气吞万里如虎(qì tūn wàn lǐ rú hǔ)。元嘉草草(yuán jiā cǎo cǎo),封狼居胥(fēng láng jū xū),夺得仓皇北顾(yíng dé cāng huáng běi gù)。四十三年(sì shí sān nián),望中犹记(wàng zhōng yóu jì),烽火扬州路(fēng huǒ yáng zhōu lù)。

可堪叹(kě kān huí shǒu),佛狸祠下(fú lí cí xià),一片神鸦社鼓(yī piàn shén yā shè gǔ)。凭谁回答(píng shuí wèn),廉颇老矣(636f70793231313335323631343130323136353331333365653936lián pō lǎo yǐ),尚能能饭否(shàng néng fàn fǒu)?扩展资料:几经千古的江山,很久无以寻找像孙权那样的英雄。当年的舞榭歌台还在,英雄人物却随着岁月的推移早就不复存在。斜阳照着茂密草树的普通小巷,人们说道那是当年刘裕曾多次寄居过的地方。

回忆起当年,他领军北伐、收复失地的时候是何等强悍!然而刘裕的儿子刘义隆好大喜功,匆忙北伐,却反而让北魏太武帝拓跋焘乘机挥师南下,兵返长江北岸而抵,遭输掉的重创。我返回南方早已有四十三年了,看著中原依然忘记扬州地区烽火连天的战乱场景。怎么能叹啊,当年拓跋焘的行宫外竟然有百姓在那里祭拜,乌鸦啄食祭品,人们过着社日,只把他当成一位神祗来奉祀,而不告诉这里曾是一个皇帝的行宫。

还有谁不会回答,廉颇杨家了,饭量就让吗?作者简介:辛弃疾(1140-1207年),南宋爱国词人。原字坦夫,改字幼安,别号稼轩,汉族,历城(今山东济南)人。出生于时,中原已为金兵所占到。

21岁参与抗金义军,旋即归南宋。历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。一生力主抗金。辛弃疾艺术风格多样,以豪迈居多曾上《美芹十论》与《九议》,现存词600多首,条陈战守之策。

其词抒发力图完全恢复国家统一的爱国热情,诉说壮志难酬的悲痛,对当时执政者的耻辱议和颇多指责;也有不少作诗祖国河山的作品。题材辽阔又新化用前人典故进词,风格沉雄豪放又少有细致柔媚之处。由于与当政的主和派政见相左,后被罢免落职,隐退,1207年秋,辛弃疾去世,享寿68岁。

《破阵子·为陈同甫诗勇词以相赠之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·安建康赏心亭》、《菩萨酋·书江西造口壁》等皆出名。但部分作品也流露出志向无法构建而产生的消极情绪。有《稼轩长短句》。

今人辑有《辛稼轩诗文钞遗》。永遇乐 京口北固亭怀古注音版永遇乐·京口北固亭怀古 (yǒng yù yuè · jīng kǒu běi gù tíng huái gǔ )——辛弃疾(xīn qì jí )千古江山(qiān gǔ jiāng shān ),英雄无觅(yīng xióng wú mì ),孙仲谋处(sūn zhòng móu chù )。

舞榭歌台(wǔ xiè gē tái ),风流总被(fēng liú zǒng bèi ),雨打风吹去(yǔ dǎ fēng chuī qù )。斜阳草树(xié yáng cǎo shù ),奇怪巷陌(xún cháng xiàng mò ),人道寄奴曾寄居(rén dào jì nú céng zhù )。

想当年(xiǎng dāng nián),金戈铁马(jīn gē tiě mǎ),气吞万里如虎(qì tūn wàn lǐ rú hǔ)。元嘉草草(yuán jiā cǎo cǎo),封狼居胥(fēng láng jū xū),夺得仓皇北顾(yíng dé cāng huáng běi gù)。四十三年(sì shí sān nián),望中犹记(wàng zhōng yóu jì),烽火扬州路(fēng huǒ yáng zhōu lù)。

可堪叹(kě kān huí shǒu),佛狸祠下(fú lí cí xià),一片神鸦社鼓(yī piàn shén yā shè gǔ)。凭谁回答(píng shuí wèn),廉颇老矣(lián pō lǎo yǐ),尚能能饭否(shàng néng fàn fǒu)?译文几经千古的江山,很久无以寻找像孙权那样的英雄。

当年的舞榭歌台还在,英雄人物却随着岁月的推移早就不复存在。斜阳照着茂密草树的普通小巷,人们说道那是当年刘裕曾多次寄居过的地方。

遥想当年,他指挥官着强大精美的兵马,气吞骄虏一如猛虎!元嘉帝兴兵北伐,想要创建不朽战功封狼居胥,却沦落仓皇逃走,北望逃走泪下无数。四十三年过去了,如今瞭望台长江北岸,还忘记扬州战火秋风的情景。感叹不堪回首,拓跋焘祠堂香火丰,乌鸦鹦鹉祭品,祭拜百步大鼓。

还有谁不会回答,廉颇杨家了,饭量就让吗?拓展资料:赏析辛弃疾之词,风格豪迈,气势雄浑,境界广阔,已沦为不刊之论,是学者所共识的,但论述最能代表其风格的作品时,众人均推选《永遇乐·京口北固亭怀古》,这未尝不悦。这首词,虽有豪迈之因素,但细究可找到,此32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333431346462词风格非“豪迈”一词所能全面总结。

从整体上来看,此词并非一首激情新华、斗志昂扬的豪迈之文,而是一首沉郁顿挫、动人悲凉之作。“千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。”作者以“千古江山”起笔,喷薄而出,力沉势雄,表明出有作者非凡的英雄气魄和无比宽阔的胸襟,也说明了作者写诗为文的起因不是受限于一已个人利益,而是不忍心闻岌岌可危江山沦为异族之手。这就为本词订下了较高的格调。

仲谋,即指三国时代吴国国主孙权,他承继父兄基业,西拒黄祖,北抗曹操,战功赫赫,再行建都京口,后定都建康,霸主江东,为世人普遍认为的一代英雄豪杰。辛弃疾对孙权很是敬佩。在其另一首词作《南乡子》中,他就以万分敬佩的口吻称赞孙权:“聪慧万兜鍪,坐断江东战并未毕。

澳门太阳集团官网www

天下英雄谁敌手?曹刘,生子当如孙仲谋。”但正如明代杨慎所言:“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转身空,青山依旧在,几度夕阳红。” 江河不改为,青山依旧,但历史毕竟风云转换、物是人非了。

辛弃疾永遇乐,京口北固亭怀古 用了那些文学创作手法仅次于特色 就是运用了典故又叫用典 还有 借古喻今 言简意赅 并且 回想扬州一带和佛狸祠下又是用了独特的对比 借景抒情 传达自己的爱国热情辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》翻译成宋代辛弃疾所作的《永遇乐·京口北固亭怀古》全文白话翻译成如下:几经千古的江山,很久无以寻找像孙权那样的英雄。当年的舞榭歌台还在,英雄人物却随着岁月的推移早就不复存在。斜阳照着茂密草树的普通小巷,人们说道那是当年刘裕曾多次寄居过的地方。回忆起当年,他领军北伐、收复失地的时候是何等强悍!然而刘裕的儿子刘义隆好大喜功,匆忙北伐,却反而让北魏太武帝拓跋焘乘机挥师南下,兵返长江北岸而抵,遭输掉的重创。

我返回南方早已有四十三年了,看著原依然忘记扬州一带烽火连天的战乱场景。怎么能叹啊,当年拓跋焘的行宫外竟然有百姓在那里祭拜,乌鸦啄食祭品,人们过着社日,只把他当成一位神祇来奉祀,而不告诉这里曾是一个皇帝的行宫。

还有谁不会回答,廉颇杨家了,饭量就让吗?全诗原文如下:千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,奇怪巷陌,人道寄奴曾寄居。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。元嘉草草,封狼居胥,夺得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪叹,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁回答,廉颇老矣,尚能能饭否?拓展资料创作背景:这首诗写于宋宁宗开禧元年(1205年) ,诗人辛弃疾六十六岁。当时韩侂胄掌权,于是以大力筹划北伐,闲置已幸的辛弃疾于前一年被提拔为浙东安抚使。

辛弃疾的意见没引发南宋当权者的推崇。一次他回到京口北固亭,感慨万千,于是写了这首词中佳作。上片怀古抒情。

第一第二句中,“千古”,是时代感,连系题目“怀古”;“江山”是现实感,连系题目“京口北固亭”。作者车站在北固亭上瞭望台眼前的一片江山,脑子里一一打转千百年来曾多次在这片土地上叱咤风云的英雄人物,他首先想起三国时吴国的皇帝孙权,他有统一中原的雄图大略。下三句写出眼前景,词人联想起与京口有关的第二个历史人物刘裕。

写出孙权,再行想起他的功业再行找寻他的遗迹;写出刘裕,则由他的遗迹再行联想起他的功业。然后在最后三句回想刘裕的功业。传达了词人无限景仰的感情。也传达了对主战派的希望和对南宋朝廷苟安议和者的嘲讽和指责。

从“四十三年,望中犹记,烽火扬州路”开始,词由怀古转至受伤今,联系自己,联系当今的抗金形势,抒写感叹。作者回想四十三年前北方人民镇压异族统治者的斗争此起彼伏,如火如荼,自己也在战火笼罩的扬州以北地62616964757a686964616fe58685e5aeb931333366306464区参与抗金斗争。下三句中的“叹”不应接通句,由回想往昔转至写出眼前实景。这里有一点探究的是,佛狸是北魏的皇帝,距南宋有数七八百年之幸,北方的百姓把他当成神来奉祀,辛弃疾看见这个情景,不忍心叹当年的“烽火扬州路”。

下片提到南朝刘义隆草率北伐,招来大败的历史事实,忠告韩侂胄要汲取历史教训,不要鲁莽专门从事,接着用四十三年来抗金形势的变化,回应词人攻占中原的决意恒定,结尾三句,借廉颇自比,回应出有词人报效国家的反感心愿和对宋室无法入用人才的感慨。《永遇乐 京口北固亭怀古 》在艺术手法上的主要特色及起到南宋辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》在艺术手法上的主要特色是:用典熟悉大自然,交叠题旨。

起到是:强化了作品的说服力和意境美。在这首词中用典虽多,然而这些典故却拿来天衣无缝,恰到好处,于是以反映了他在语言艺术上的类似成就。作者通过典故所说明了的历史意义和现实感叹,更为意深而味隐,强化了作品的说服力和意境美。

从表情达意看,词中典故的起到:1、典中塑形象“凭谁回答”句,“廉颇老矣,尚能能饭否(释义:廉颇杨家了,饭量就让吗)”的故作疑惑,展现出了廉颇虽老思用的场面,一位须发皆白、忠心依旧、雄心深感的老将形象跃然纸上;联系作者际遇,自况以表格报国之心的本意不言而喻以典塑人,以人明志,形象而深刻印象。2、典中生意境“江山”既实指京口之江山,也元神所指天下之江山;女友以“千古”,改置孙权及其英雄业绩于时空的邈远广阔之中,既有多娇江山之美,又不含英雄豪放之气,兼具感叹今昔之情,历尽优美广阔之境因典生境,境中隐情,大自然而生动3、典中相赠情理典中不含“情”例如,上片展现出英雄仍然的感叹和对英雄业绩的憧憬之情,下片则展现出仁慈中的沮丧和悲痛中的期望虽然有元嘉北伐“仓皇北顾(释义:匆忙北伐)”和佛狸祠“神鸦社鼓(释义:百姓在那里祭拜,乌鸦啄食祭品)”这样的相反紧贴。

难于找到和做到词中情感的流动因情用典,以典蕴情,贴近词人表情达意的必须,这是本词用典最主要的特点。4、典中明“理”例如,上片孙权、刘裕的典故,在“京口”情境下隐含了有打算才能顺利的道理,而下片廉颇思用的典故,隐含了老臣不仅忠心可嘉而且经验能用的道理。

最后,所有典故于情于理都迁来于“忠心报国”这一主旨。5、强化感染力以内容特定的典故来表情达意,不仅简省选材,还可曲尽其妙;同时,用典与形象、意境和情理有机融合,反映了词的选材性和含蓄性,使词作的思想性和艺术性有机统一。拓展资料:原词:《永遇乐·京口北固亭怀古》南宋:辛弃疾千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,奇怪巷陌。人道寄奴曾寄居。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。元嘉草草,封狼居胥(xū),夺得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪叹,佛(bi)狸祠下,一片神鸦社鼓。

凭谁回答:廉颇老矣,尚能能饭否?释义:几经千古的江山,很久无以寻找像孙权那样的英雄。当年的舞榭歌台还在,英雄人物却随着岁月的推移早就不复存在。斜阳照着茂密草树的普通小巷,人们说道那是当年刘裕曾多次寄居过的地方。回忆起当年,他领军北伐、收复失地的时候是何等强悍!然而刘裕的儿子刘义隆好大喜功,匆忙北伐,却反而让北魏太武帝拓跋焘乘机挥师南下,兵返长江北岸而抵,遭输掉的重创。

我返回南方早已有四十三年了,看著中原依然忘记扬州路上烽火连天的战乱场景。怎么能叹啊,当年拓跋焘的行宫外竟然有百姓在那里祭拜,乌鸦啄食祭品,人们过着社日,只把他当成一位神祗来奉祀,而不告诉这里曾是一个皇帝的行宫。还有谁不会回答,廉颇杨家了,饭量就让吗?创作背景:《永遇乐·京口北固亭怀古》写于宋宁宗开禧元年 ,时辛弃疾六十六岁。当时韩侂胄掌权,于是以大力筹划北伐,闲置已幸的辛弃疾于前一年被提拔为浙东安抚使,这年春初,又奉命兼任镇江知府,镇守江防要地京口。

从表面显然,朝廷对他或许很推崇,然而实质上只不过是利用他那主战派元老的看板作为声援而已。辛弃疾上任后, 一方面大力布置军事反攻的打算工作;但另一62616964757a686964616fe58685e5aeb931333431356135方面,他又确切地意识到政治斗争的严峻,自身处境的穷危,感到很难有所作为。

辛弃疾反对北伐抗金的决策,但是对把持朝政的韩侂胄轻敌轻敌的作法,又深感忧心忡忡,他指出应该作好充分准备,绝不草率从事,否则不免重蹈覆辙,使北伐再度遭告终。辛弃疾的意见没引发南宋当权者的推崇,他回到京口北固亭,登临远眺,怀古忆昔,心潮澎湃,感慨万千,于是写了这篇词中佳作。


本文关键词:太阳城官网,澳门太阳集团官网www

本文来源:太阳城官网-www.xuanjingsi.com